Exclusive Services

CONFERENCE

Venue: Gamle museet , Oslo

Registration from kl. 09:30

The conference ends with a gala dinner at 19:00

Oslo, 2 November

Location: Old Museum

Registration from kl. 09:30

The conference ends

with dinner at 19:00

Registration deadline: October 22

Host for the day

Lisbeth Berg-Hansen from Kruse Larsen

Confirmed speakers

Aud Skrudland - The Norwegian Food Safety Authority

Brit Tørud - Veterinary Institute

Renate Johansen - Pharmaq Analytiq

David Owen - Blue Unit AS

Geir Arne Albertsen - Linde Gas

Åse Åtland - NIVA

Oda Høyland - BioMar

Deni Ribicic - SINTEF Ocean

Kevin Torben Stiller - Nofima

Eirik Østerhaug - Alde Akva

Espen Storstad - Linq

Liza-Mari Isaksen - Norway Royal Salmon

Yngve Kruse - Mindmap

Svein Martinsen - Morefish

Børge Søraas - Morefish / EcuNor Aqua

Øyvind Aaleskjær - Morefish

Andre Spigseth - Morefish

Ragnhild Inderberg Vestrum - Morefish

DAG 1

9. november

Registrering og lunsj fra kl 10:30 - 12:15

12:15 - 14:00

ETABLERINGSFASEN

- Ny næring i stor vekst - hvilke utfordringer kan vi vente oss?

- Oseanografi i landbasert oppdrett

- Produksjonsplanlegging - excel vs. biologi

- Rogn - har vi nok for den forventede veksten?

14:20 - 15:30

BIOSIKKERHET OG FINANSIERING

- Overordnet plan for biosikkerhet - hva er det?

- Membraner som risikoreduserende tiltak for inntaksvann

- Finansiering i landbasert oppdrett

16:00 - 17:20

TEKNOLOGI

- Best available technology - hva er egentlig det?

- Størrelsen teller? Hvilke utfordringer oppstår når størrelsen på karene øker?

- Digital fisk og akvakultur - kan digitalisering og automatisering gi oss bedre kontroll?

- Hvilke utfordringer har Andfjord Salmon hatt i møte med ny teknologi?

DAG 2

10. november

Oppstart 08:30, avsluttende lunsj kl 12:20

08:30 - 10:00

DRIFT AV ANLEGG

- Biosikkerhet i driftssituasjonen

- Salmon Evolution har kombinert drift og bygging - hvilke utfordringer gir det og hvar har de lært?

- Energibruk i landbasert oppdrett.

- Presentasjon av FHF-prosjekt: "Kunnskapskartlegging - produksjon av stor laksesmolt"

10:40 - 12:20

FISKEVELFERD

- RAS eller gjennomstrøm - hva er egentlig best for fisken?

- Hva skjer med gjellehelsen til fisk på land?

- Vaksinestrategi for storsmolt - har vi egentlig det?

- Studentpresentasjoner - TBA

RISIKO I LANDBASERT OPPDRETT

Fish Svømming