top of page

Exclusive Services

Venue: Gamle museet , Oslo

Registration from kl. 09:30

The conference ends with a gala dinner at 19:00

SESJON 1

Forståelse av Risiko og Regulatoriske Aspekter ved Landbasert Oppdrett: Presentasjon av de viktigste risikoene knyttet til fiskehelse og velferd i landbaserte anlegg. Diskusjon om gjeldende reguleringer og potensielle endringer som påvirker landbasert satsning.

SESJON 2

Praktiske Strategier og Teknologiske Innovasjoner for Risikoredusering: Presentasjoner fra selskaper med vellykkede landbaserte oppdrettsprosjekter. Erfaringer fra suksessfulle prosjekter, med fokus på hvordan de håndterer risiko. Gjennomgang av beste praksiser og innovative tiltak for å fremme fiskevelferd i landbaserte anlegg fra klekkeri til slakting. Presentasjon av ny teknologi som bidrar til å minimere risiko og forbedre fiskehelse.

SESJON 3

Helhetlig Perspektiv på Landbasert Oppdrett, Bærekraft og Samfunnsøkonomi: Helhetlig Perspektiv på Landbasert Oppdrett, Bærekraft og Samfunnsøkonomi Miljøpåvirkning og bærekraft i landbasert oppdrett. Samfunnsøkonomiske konsekvenser ved akvakultur på land.

PROGRAM

Morefish logo_mørk blå.png

CONFERENCE

Trondheim, 5 November 2024

Location: Scandic Hotel Nidelven

Registration from kl. 08:00

The conference ends

with dinner at 19:30

Registration deadline: October 22


Host for the day

Veronica Pedersen from Kruse Larsen

Confirmed speakers

Mattias Bendiksen Lind - HaVet

Paula Rojas-Tirado - Gaia Salmon

David Owen - Blue Unit AS

Morten Andersen - NCE Aquatech Cluster

Heidi Marie Nore - Standard Norge

John Davidson - Freshwater Institute

Ole Skeidsvoll Moe - Arntzen de Besche

Unn Eilen Vik - Euskan

Simen Sætre - Forfatter

Svein Martinsen - Morefish

Fish Svømming
bottom of page