top of page
Sea Shore_edited.jpg

R&D-PROJECTS

STORSMOLTNETTVERKET

Kunnskapsdeling

Åpner for utveksling av beste
praksis og nyeste teknologier.

Samarbeid

Fremmer tverrfaglig samarbeid
og nettverksbygging blant
bransjeaktører.

Innovasjon

Stimulerer til utvikling av nye og
bærekraftige løsninger i
storsmoltprodukjson

Risikohåndtering

Gir innsikt i og strategier for
å håndtere potensielle
risikoer i produksjonen.

Hvem er nettverket for?

01

Bedrifter som bruker eller planlegger å oppdrette storsmolt i egen produksjon

02

Bedrifter som utvikler løsninger og teknologi for storsmoltproduksjon

03

Forskningsinstitusjoner og Akademia

Bakgrunn

Hovedmålet med nettverket er å tilrettelegge for økt kunnskap, erfaringsdeling og identifisere anbefalinger for å fremmebestepraksisfor storsmoltproduksjon, med minimal risiko.


I tillegg ønsker vi å skape en arena for kunnskapsformidling og dialog mellom oppdrettere, FoU og utstyrsleverandører for å stimulere til utviklings- og innovasjonsarbeid.

Hvorfor er dette aktuelt?
Produksjon av større smolt er viktig for å redusere varigheten av oppholdet i sjøen, forbedre utnyttelsen av konsesjoner i sjøfasen og minske behovet for behandlinger mot lus og sykdom.

Noen oppdrettere finner at storsmolten er mer robust enn ordinær smolt mens andre mener den er mindre robust under håndtering. Økt kunnskap om disse sammenhengene vil bidra til å løfte industrien.

NCE Aquatech Cluster ønsker derfor å invitere til nettverk for å sikre kunnskapsdeling, læring og utveksling av beste praksis med mål om å produsere robust storsmolt. Morefish leder dette strategiskeprosjektet som skal bidra til å sikre beste praksis for produksjon, basert på god fiskevelferd, teknologi og operasjoner, i tillegg til fokus på tilknyttede risikoer.

Program

1

Samling 1

Workshop
Dato: 21. August 2024
Sted: Trondheim

 

Foredrag:

 • Status av 
  storsmoltproduksjon i Norge

 • Faglig innlegg
  (oppdateres i forkant av møtet)

   

Beskrivelse:

 • Deltaker får en «pre-read» av tema som ble identifisert fra faggruppen

 • Gjennomgang og diskusjoner

 • Erfaringsdeling og runde med borddiskusjoner

 • Prosjekt- og utviklingsmuligheter

2

Samling 2

Utvikling
Dato: 17. Oktober 2024
Sted: Trondheim

 

Foredrag: 

 • Identifisert i samling 1
   

 • Oppsummering og diskusjon av samling 1
   

Beskrivelse:

 • Faglig innlegg om tema som ble identifisert i samling 1/workshop

 • Gjennomgang og diskusjoner

 • Erfaringsdeling og runde med borddiskusjoner

 • Prosjekt- og utviklingsmuligheter

3

Samling 3

Utvikling & Resultater
Dato: 06. November 2024
Sted: Trondheim

 

Foredrag: 

 • Oppsummering og diskusjon
   

 • Identifikasjon av potensielle bransjestandarder?
   

Beskrivelse:

Oppsummering og diskusjon:

 • Analyse av resultater fra Workshop/samling 2 og implikasjoner

 • Erfaringsdeling og konkretisering av prosjekt- og utviklingsmuligheter

Påmelding til workshop: storsmoltnettverk
- NCE Aquatech Cluster

På vegne av NCE Aquatech Cluster inviterer Morefish til storsmoltnettverk. Hovedmålet med nettverket er å tilrettelegge for økt kunnskap, erfaringsdeling og identifisere anbefalinger for å fremme beste praksis for storsmoltproduksjon, med minimal risiko.

Prosjektet blir finansiert for 2024, med mulighet for utvidelse til 2025/2026.

 

Vi ønsker å skape en arena for kunnskapsformidling og dialog mellom oppdrettere, FoU og utstyrsleverandører for å stimulere til utviklings- og innovasjonsarbeid. 

 

Dato:

Onsdag, 21. august 2024

 

Sted:

NCE Aquatech Cluster

Kobbes gate 2 (6. etasje)

7042 Trondheim

 

Tid: kl 12.00 til kl 16.00

 

 

Agenda Workshop: storsmoltnettverk

 • Velkommen

 • Status av storsmoltproduksjon i Norge

 

 • Deltakerne mottar forhåndslesing med spørsmål om relevante temaer i forkant av møtet

 • Faglig innlegg (oppdateres i forkant av møtet),
  etterfulgt av diskusjoner og erfaringsdeling av deltakerne rund bordet:

  • Tidlig kjønnsmodning

  • Velferdsindikator

  • Fôring i store kar

  • Biomassebestemmelse

  • AquaCloud

 

 • Gjennomgang og diskusjoner

 

 • Innspill til felles utviklingsprosjekter

 • Oppsummering og avslutning

Påmelding Stormoltnettverket

Registreringsskjema

Ved å klikke "register deg" under, samtykker du til at dine personopplysninger blir behandlet for å administrere din deltakelse på kurs og arrangementer, som beskrevet i Dine rettigheter | Morefish. Det beskrives også hvordan du når som helst etter arragmementet kan trekke tilbake ditt samtykke. 

Ønsker du å være inkludert på deltakerlisten?

Takk for at du meldte deg på, vi sees!

AMPLIAQUA

ampliaqua.png

AmpliAqua er en fullt operativ enhet av et innovativt aquaponic system som demonstrerer hvordan fiskeoppdrett på land kan adoptere et bærekraftig og levedyktig akvaponisk system, ved å integrere nye løsninger for å sikre tilstrekkelig og forsvarlig avfallshåndtering.

Akvakultur og hydroponikk, når de brukes i kombinasjon og i balanse av mikronæringsstoffer (aquaponic), representerer en teknologi med potensial til å spille en nøkkelrolle i å skape et mer bærekraftig og motstandsdyktig agri-mat system gjennom utviklingen av et symbiotisk økosystem som krever mindre land og vann og bidrar til reduksjon av CO2 utslipp.

 AmpliAqua introduserer viktige innovasjoner til aquaponic systemer som øker produktiviteten og bærekraften når det gjelder produksjon av fisk (akvakultur), grønnsaker (hydroponikk) og mikroalger. Dette multitrofiske systemet bidrar til reduksjon av CO2 utslipp, som følge av alger og planters fangst, og behandling av fast avfall i en bio-digester som minimerer klimagassutslipp. AmpliAqua er modulært og reproduserbart og kan implementeres globalt, selv i områder med begrensede ressurser.

Les mer om AmpliAqua her og her.

Bilde hentet fra: Building Global Innovators, S.A. 
bottom of page