top of page

Exclusive Services

CONFERENCE

Venue: Gamle museet , Oslo

Registration from kl. 09:30

The conference ends with a gala dinner at 19:00

Trondheim 9-10 November

Registration from kl. 10:30

Registration deadline: October 30

Host for the day

Lisbeth Berg-Hansen from Kruse Larsen

Registration closed

DAG 1

9. november

Registrering fra kl 10:30 

Lunsj kl 11:30 - 12:15

12:15 - 14:00

ETABLERINGSFASEN

- Ny næring i stor vekst - hvilke utfordringer kan vi vente oss?

- Oseanografi i landbasert oppdrett

- Produksjonsplanlegging - excel vs. biologi

- Rogn - har vi nok for den forventede veksten?

14:00 - 15:30

BIOSIKKERHET OG FINANSIERING

- Overordnet plan for biosikkerhet - hva er det?

- Membraner som risikoreduserende tiltak for inntaksvann

- Eksportfinansiering av landbasert oppdrett - hva er mulig og hva skal til?

- Finansiering i landbasert oppdrett

16:00 - 17:40

TEKNOLOGI

- Best available technology - hva er egentlig det?

- Størrelsen teller? Hvilke utfordringer oppstår når størrelsen på karene øker?

- Balansert sanntidskontroll av fisk, miljø og energi i RAS.

- Hvilke utfordringer har Andfjord Salmon hatt i møte med ny teknologi?

- Oppsummering og refleksjoner fra dagen ved konferansier Lisbeth Berg-Hansen

DAG 2

10. november

Oppstart 09:00 

Avsluttende lunsj kl 13:00

09:00 - 10:30

DRIFT AV ANLEGG

- Biosikkerhet i driftssituasjonen

- Salmon Evolution har kombinert drift og bygging - hvilke utfordringer gir det og hvar har de lært?

- Energibruk i landbasert oppdrett.

- Presentasjon av FHF-prosjekt: "Kunnskapskartlegging - produksjon av stor laksesmolt"

11:10 - 12:50

FISKEVELFERD

- RAS eller gjennomstrøm - hva er egentlig best for fisken?

- Fersk- og saltvann på land - hvilke utfordringer gir det for fiskens gjeller?

- Vaksinestrategi for storsmolt - har vi egentlig det?

- Innovasjonskultur -  «Setter storsmolt på agendaen fra 2023»

- Oppsummering og avsluttende kommentarer 

RISIKO I LANDBASERT OPPDRETT

information in Norwegian only

Fish Svømming
bottom of page