top of page

MOREFISHKONFERANSEN 2024

Dato: 05. November 2024; Sted: Scandic Hotel Nidelven, Trondheim
Påmelding åpner Juni 2024

 

Konferansier: Veronica Isabel Pedersen, Kruse Larsen

Sesjon 1: Forståelse av Risiko og Regulatoriske Aspekter ved Landbasert Oppdrett
Presentasjon av de viktigste risikoene knyttet til fiskehelse og velferd i landbaserte anlegg. Diskusjon om gjeldende reguleringer og potensielle endringer som påvirker landbasert satsing.

Hovedtaler: Mattias Bendiksen Linde, Fiskehelsebiolog ved HaVet

 

Sesjon 2: Praktiske Strategier og Teknologiske Innovasjoner for Risikoredusering
Presentasjoner fra selskaper med vellykkede landbaserte oppdretts prosjekter. Erfaringer fra suksessfulle prosjekter, med fokus på hvordan de håndterer risiko. Gjennomgang av beste praksiser og innovative tiltak for å fremme fiskevelferd i landbaserte anlegg fra klekkeri til slakting. Presentasjon av ny teknologi som bidrar til å minimere risiko og forbedre fiskehelse.

Hovedtaler: Paula Rojas Tirado, Gaia Salmon

 

Sesjon 3: Helhetlig Perspektiv på Landbasert Oppdrett, Bærekraft og Samfunnsøkonomi Miljøpåvirkning og bærekraft i landbasert oppdrett. Samfunnsøkonomiske konsekvenser ved akvakultur på land.

Hovedtaler:  Simen Sætre, Forfatter og journalist, Heidi Marie Nore ved Standard Norge

Morefishkonferansen
Risiko i landbasert oppdrett 2024

Sesjon 1:
Forståelse av Risiko og Regulatoriske Aspekter ved Landbasert Oppdrett

Sesjon 2:
Praktiske Strategier og Teknologiske Innovasjoner for Risikoredusering

Sesjon 3:
Helhetlig Perspektiv på Landbasert Oppdrett, Bærekraft og Samfunnsøkonomi

Call for abstract 2024

Vil dine idéer redusere risikoene i framtidens landbaserte akvakultursystemer?


Da ønsker vi at du bidrar til årets Morefishkonferanse - Risiko i landbasert opddrett 2024! Konferansen vil være en unik mulighet til å samle kloke hoder blant bransjeeksperter, forskere, og praktikere for å utforske og diskutere de utfordringer og muligheter som finnes i landbasert oppdrett.

Vi oppfordrer deg til å sende inn ditt abstract og delta i konferansen ved å presentere dine

 • Forskningsresultater

 • case-studier

 • innovative løsninger, og

 • beste praksiser knyttet til risikostyring i landbaserte oppdrett.
   

Vi søker abstrakter som dekker et bredt spekter av temaer, inkludert, men ikke begrenset til:

 • Risikoanalyse og risikostyring i landbaserte oppdrettsanlegg

 • Teknologiske innovasjoner og beste praksiser for å redusere risiko

 • Regulatoriske rammer og politikk for landbasert oppdrett

 • Miljøpåvirkning og bærekraft i landbaserte akvakultursystemer

 • Økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av landbasert oppdrett
   

Vi oppfordrer bidragsytere til å levere abstrakter som er tydelige, informative og relevante for temaet. Abstrakter kan være basert på ny forskning, erfaringer fra feltet, eller innovative tilnærminger til risikostyring. Dette er en flott mulighet til å dele dine innsikter og bidra til fremdriften av kunnskapen innen landbasert oppdrett. Vi ser frem til å motta ditt bidrag og ønsker deg velkommen til vår konferanse.
 
Registreringsfristen for abstracten er 30. august 2024

Registering Abstract:

Samtykke erklæring:
Tema (maks 2 valg):
Type:

Veiledning abstract:
Abstract bør være en oppsummering av den planlagte presentasjonen med maksimalt 300 ord, skrevet på bokmål eller nynorsk. Innholdet bør baseres på ny forskning, erfaringer fra feltet eller innovative tilnærminger til risikostyring i landbasert oppdrett. Abstract bør skrives konsist, inkludert en kort beskrivelse av bakgrunn, mål, resultater og implikasjoner for bruk, merverdi for bransjen eller lignende relevans. Abstract basert på planlagte aktiviteter, uten resultater vil ikke bli akseptert. Vennligst angi hvilken sesjon du ønsker å bidra til.

Veiledning for presentasjon:
Abstract som blir akseptert for presentasjon, skal presenteres innenfor en 15-minutters ramme. Av dette er 12 minutter satt av til selve presentasjonen, pluss 3 minutter til spørsmål fra publikum. Vær presis med tiden din for å sikre at alle deltakerne har like forhold.

Registreringsfrist for abstracten er 30. august og tilbakemeldinger blir sent ut per epost 16. august. Alle foredragsholdere må dekke egne utgifter til registrering, overnatting og reise. Morefish vil ikke erstatte registreringsavgifter, reise eller hotellkostnader.

Abstract lastes opp i PDF format. Last opp abstract her:

Last opp fil
Hvis du har spørsmål angående innsending av sammendrag, vennligst tar kontakt med oss via konferanse@morefish.no

Takk for din påmelding, vi gleder oss!

bottom of page